Prieškalėdinis išpardavimas nuo 20% 10 000+ produktų | Sutaupykite →
Viskas apie apsipirkimą
Lietuvių
5 € jumsRegistracijaPrisijungimasKrepšelis Menu

Pirkimo – pardavimo sąlygos

BONAMI.CZ, a.s.

Buveinės adresas: Újezd 450/40, Praha 1
Įmonės kodas: 242 30 111
Įregistruota Prahos mieto teismo tvarkomame įmonių registre, B dalis, 18575

prekybai internetinėje parduotuvėje www.bonami.lt
  • • Pirkimo - pardavimo sąlygos ir nuostatos taikomos nuo 01.08.2021
Pradinės nuostatos
1.1 Šios BONAMI.CZ, a.s., buveinės adresas Újezd 450/40, Praha 1, įmonės kodas 242 30 111, įregistruotos Prahos miesto teismo tvarkomame įmonių registre, B 18575 (toliau – Pardavėjas) pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja Šalių tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau – Pirkimo - pardavimo sutartis), sudaryta tarp Pardavėjo ir kito fizinio ar juridinio asmens (Pirkėjo) per Pardavėjo valdomą internetinę parduotuvę, pasiekiamą per Pardavėjo interneto svetainę www.bonami.lt (toliau – Parduotuvė).

1.2. Taip pat Sąlygos reglamentuoja Šalių teises ir pareigas naudojant Pardavėjo svetainę adresu www.bonami.lt (toliau – Svetainė) ir kitus susijusius teisinius santykius. Sąlygos netaikomos tais atvejais, kai asmuo, norintis įsigyti prekių iš Pardavėjo, užsakydamas prekes veikia pagal savo verslo veiklos nuostatas.

1.3. Šalys Pirkimo-pardavimo sutartyje gali susitarti dėl nuostatų, kurios skiriasi nuo Sąlygų. Tokios atskirai aptartos Pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos turi viršenybę prieš Sąlygas.

1.4. Sąlygos yra neatskiriama Pirkimo-pardavimo sutarties dalis. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma ir Sąlygos pateikiamos lietuvių kalba.

1.5. Pardavėjas gali pakeisti ar papildyti Sąlygas. Tokie pakeitimai nepakeičia teisių ir pareigų, atsiradusių pagal ankstesnę Sąlygų versiją.
2. Vartotojo paskyra
2.1. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje ir davus aiškų sutikimą, Pirkėjas apie naujas prekes informuojamas periodiniais el. pašto pranešimais, kurių jis gali atsisakyti savo Vartotojo paskyroje arba spustelėdamas atitinkamą nuorodą kiekviename el. laiške. Pardavėjas neprivalo siųsti šių el. pašto pranešimų visiems Pirkėjams.

2.2. Pirkėjas prekes gali užsisakyti per savo vartotojo sąsają (toliau – Vartotojo paskyra). Pirkėjas prekes Parduotuvėje taip pat gali užsisakyti kaip neregistruotas pirkėjas be Vartotojo paskyros.

2.3. Registruodamasis ir užsakydamas prekes, Pirkėjas visą informaciją privalo nurodyti teisingai ir tiksliai. Pirkėjas privalo atnaujinti Vartotojo paskyroje nurodytą informaciją, jei ji pasikeičia. Vartotojo paskyroje ir prekių užsakymo metu Pirkėjo nurodytus duomenis Pardavėjas laiko teisingais.

2.4. Registruotis Parduotuvėje gali tik vyresni nei 15 metų asmenys. Registruodamasis vartotojas patvirtina, kad yra tinkamo amžiaus. Nepilnamečiai asmenys iki 18 metų patvirtina, kad prieš registraciją informavo savo tėvus (kitus atstovus) ir gavo jų sutikimą.

2.5. Prieiga prie Vartotojo paskyros yra apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Pirkėjas privalo saugoti Vartotojo paskyros prisijungimo informacijos konfidencialumą ir yra informuotas, kad Pardavėjas neatsako už pasekmes, Pirkėjui pažeidus šią pareigą.

2.6. Pirkėjas neturi teisės leisti tretiesiems asmenims naudotis Vartotojo paskyra.

2.7. Pardavėjas turi teisę panaikinti Vartotojo paskyrą, ypač jei Pirkėjas nesinaudoja Vartotojo paskyra ilgesnį laiką arba jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Pirkimo-pardavimo sutartį (įskaitant Sąlygas).

2.8. Pirkėjui žinoma, kad Vartotojo paskyra nebūtinai bus prieinama visą laiką, ypač atsižvelgiant į būtiną Pardavėjo techninės ir programinės įrangos priežiūrą arba bet kokią būtiną trečiųjų šalių atliekamą techninės ir programinės įrangos techninę priežiūrą.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pardavėjo siūlomų parduoti prekių sąrašas, įskaitant kiekvienos siūlomos prekės kainas pateikiamas Parduotuvėje. Siūlomų prekių kainos nurodomos kartu su pridėtinės vertės mokesčiu. Prekių pasiūlymai ir prekių kainos galioja visą laiką, kol jie pateikiami Parduotuvėje, įskaitant ir iki ribotos trukmės akcijos pabaigos, su sąlyga, kad prekė yra tokios akcijos dalis. Ši nuostata nepanaikina Pardavėjo teisės sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį individualiai sutartomis sąlygomis. Visi Parduotuvėje esančių prekių pasiūlymai nėra privalomi ir Pardavėjas neprivalo sudaryti tokių prekių Pirkimo-pardavimo sutarties.

3.2. Informacija apie prekių pristatymo kainas pateikiama Parduotuvėje. Prekių pristatymo kainos, nurodytos Parduotuvėje, taikomos tik tuo atveju, jei prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes Parduotuvėje, užpildo užsakymo formą. Užsakymo formoje pateikiama informacija apie:

3.3.1. užsakomas prekes (Pirkėjas „įdeda“ užsakomą prekę į Parduotuvės elektroninį pirkinių krepšelį);

3.3.2. prekių apmokėjimo būdą, prekių pristatymo būdą; ir

3.3.3. išlaidas, susijusias su prekių pristatymu (kartu – Pirkimo užsakymas).

3.4. Prieš teikiant Pirkimo užsakymą Pardavėjui, Pirkėjas turi galimybę patikrinti ir pakeisti informaciją, kurią pateikė Pirkimo užsakyme, taip pat identifikuoti ir ištaisyti klaidas, kurios atsirado įvedant Pirkimo užsakymo duomenis. Pirkėjas, paspausdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“ arba „Užbaigti užsakymą“, išsiunčia Pirkimo užsakymą Pardavėjui. Pateikus Pirkimo užsakymą Pardavėjas laiko, kad Pirkimo užsakyme nurodyta informacija yra teisinga. Gavęs Pirkimo užsakymą, Pardavėjas patvirtina jo gavimą Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu Vartotojo sąsajoje arba Pirkimo užsakyme (toliau – Pirkėjo elektroninio pašto adresas).

3.5. Atsižvelgdamas į Pirkimo užsakymo pobūdį (prekių kiekį, pirkimo kainą, numatomas pristatymo išlaidas), Pardavėjas turi teisę prašyti Pirkėjo papildomai patvirtinti Pirkimo užsakymą (pavyzdžiui, raštu ar telefonu).

3.6. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas Pirkėjo elektroninio pašto adresu atsiunčia Pirkimo užsakymo patvirtinimą.

3.7. Pirkėjui yra žinoma, kad Pardavėjas neprivalo sudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties, ypač su asmenimis, kurie buvo pažeidę savo įsipareigojimus Pardavėjui.

3.8. Pirkėjo patirtas išlaidas, susijusias su nuotolinio ryšio priemonių naudojimu sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį (interneto ryšio išlaidas, telefono skambučių išlaidas), padengia pats Pirkėjas.
4. Prekių kaina ir mokėjimo sąlygos
4.1. Prekių kainą ir visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu, Pirkėjas Pardavėjui pagal Pirkimo-pardavimo sutartį gali sumokėti bet kokiu užsakymo formoje siūlomu būdu, nebent Pardavėjas numato kitaip.

4.2. Pardavėjui Prekių pristatymo išlaidas Pirkėjas privalo sumokėti kartu su prekių kaina. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, prekių pristatymo kaina yra pateikiama (parodoma) kartu su prekių pirkimo kaina.

4.3. Jei už prekes mokama jų pristatymo metu, pirkimo kaina sumokama prekės perdavimo metu. Už prekes mokant pavedimu, iš anksto, pirkimo kaina turi būti sumokėta per 3 dienas nuo Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

4.4. Jei atliekamas mokėjimas pavedimu, Pirkėjo pareiga sumokėti pirkimo kainą laikoma įvykdyta, kai atitinkama suma yra įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą.

4.5. Jei Pirkėjas papildomai nepatvirtina Pirkimo užsakymo (3.5 punktas), Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo sumokėti visą pirkimo kainą iš anksto prieš išsiunčiant prekes Pirkėjui.

4.6. Pardavėjo Pirkėjui suteikiamos prekių kainų nuolaidos nesumuojamos.

4.7. Pristatęs prekes Pirkėjui, Pardavėjas išrašo Pirkėjui sąskaitą - faktūrą ir išsiunčia ją el. paštu Pirkėjo el. pašto adresu. Pardavėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

4.8. Pardavėjas privalo Pirkėjui išduoti pirkimo kvitą teisės aktų nustatyta tvarka.

4.9. Pradinė kaina (paprastai nurodoma elektroninėje parduotuvėje kaip perbraukta kaina) yra mažiausia kaina per paskutines 30 dienų iki kainos sumažinimo, už kurią prekės/paslaugos (toliau – Prekės) buvo siūlomos Bonami elektroninėje parduotuvėje. Apskaičiuojant pradinę kainą neatsižvelgiama į atskirus kainų sumažinimus ir kainų sumažinimus, kurie nėra tiesiogiai įtraukti į dabartinę prekių pardavimo kainą (t. y. nėra teikiami automatiškai ir visuotinai). Taip apskaičiuota pradinė kaina lieka galioti net ir tuo atveju, jei prekei nuolaida taikoma kelis kartus iš eilės per trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 dienų.
5. Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas
5.1. Pirkėjui žinoma, kad jis negalės nutraukti (atsisakyti) Pirkimo-pardavimo sutarties, dėl Pirkėjo prašymu individualiai pagamintų (pritaikytų) prekių, greitai gendančių prekių, taip pat Pirkimo-pardavimo sutarties dėl prekių, kurių negalima grąžinti dėl higienos priežasčių, garso bei vaizdo įrašų ar kompiuterių programų, jei buvo pažeista jų originali pakuotė.

5.2. Išskyrus atvejus, nurodytus 5.1 punkte, ar kitus atvejus, kai negalima nutraukti Pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties pagal Civilinį kodeksą per keturiolika (14) dienų nuo prekės priėmimo. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas iki 365 dienų, laikantis sąlygų, nurodytų Pardavėjo skundų nagrinėjimo tvarkos politikoje. Jei prekės pristatomos keliomis partijomis (dalimis) atsisakymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo paskutinės prekių siuntos priėmimo dienos.

5.3. Atsisakius Sutarties vadovaujantis Sąlygų 5.2 punktu, Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta. Pirkėjui yra žinoma, kad jei Pirkėjo grąžinama prekė yra sugadinta, susidėvėjusi ar panaudota, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo atlyginti patirtą žalą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atlikti patirtos tokios žalos išskaitymą iš Pirkėjui grąžintinos pirkimo kainos.

5.4. Visos kitos Šalių teisės ir pareigos, susijusios su sutarties nutraukimu pagal Sąlygų 5.2 punktą, yra reglamentuojamos Pardavėjo skundų nagrinėjimo tvarkos politikoje.

5.5. Pardavėjas turi teisę bet kada nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, kol Pirkėjas nėra priėmęs prekių. Tokiu atveju Pardavėjas be nepagrįsto delsimo grąžina Pirkėjui pirkimo kainą pavedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.

5.6. Jei Pirkėjui kartu su prekėmis suteikiama dovana, Pirkėjui nutraukus Pirkimo-pardavimo sutartį, tokios dovanos dovanojimo sutartis nustoja galioti, o Pirkėjas privalo grąžinti gautą dovaną Pardavėjui kartu su prekėmis.
6. Prekių pristatymas
6.1. Prekės pristatomos Pardavėjo nustatytais būdais, nebent Pirkimo-pardavimo sutartyje būtų nurodyta kitaip. Jei šalys, remiantis Pirkėjo prašymu, susitaria dėl kitokio nei Pardavėjo siūlomas prekių pristatymo, Pirkėjui tenka su šiuo pristatymo būdu susijusi rizika ir visos papildomos išlaidos.

6.2. Jei pagal Pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjas yra įpareigotas pristatyti prekes į Pirkėjo Pirkimo užsakyme nurodytą vietą, Pirkėjas privalo priimti pristatytas prekes. Jei Pirkėjas nepriima pristatytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo – pardavimo sutartį.

6.3. Jei dėl priežasčių, priklausančių nuo Pirkėjo, prekes reikia pristatyti pakartotinai arba kitu būdu, nei nurodyta Pirkimo užsakyme, Pirkėjas privalo sumokėti išlaidas, susijusias su pakartotiniu prekių pristatymu, arba išlaidas, susijusias su kitokiu pristatymo būdu.

6.4. Pirkėjas, priėmęs prekes iš vežėjo, privalo patikrinti, ar nepažeista prekių pakuotė, ir nedelsdamas informuoti vežėją ir Pardavėją, jei aptinka kokių nors trūkumų. Aptikęs pakuotės pažeidimus Pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos iš vežėjo. Pasirašydamas važtaraštį (ar kitus prekių pristatymo dokumentus) Pirkėjas patvirtina, kad prekių siuntos pakuotė nebuvo pažeista.

6.5. Kitos šalių teisės ir pareigos susijusius su prekių pristatymu gali būti reglamentuojamos specialiomis Pardavėjo patvirtintomis pristatymo sąlygomis.
7. Teisės netinkamo įsipareigojimų vykdymo atveju
7.1. Šalių teises ir pareigas, susijusias su Pardavėjo atsakomybe netinkamo įsipareigojimų vykdymo atveju, reglamentuoja taikytini privalomi teisės aktai.

7.2. Pardavėjas yra atsakingas Pirkėjui už tai, kad parduodama prekė atitiktų Pirkimo-pardavimo sutartį, visų pirma už tai, kad prekė neturėtų trūkumų. Pirkimo-pardavimo sutarties laikymasis reiškia, kad parduodama prekė atitinka kokybę ir savybes, nurodytas Pardavėjo, gamintojo ar jo atstovo, ar numanomas remiantis bendra su preke pateikta informacija, arba atitinkančias kokybę ir savybes, būdingas tokio pobūdžio daiktui, ar įstatymų reikalavimus ir atitinka Pardavėjo nurodytą prekės naudojimo paskirtį arba paskirtį, kuriai daiktas paprastai naudojamas.

7.3. Sąlygų 7.2 punkto nuostatos netaikomos prekėms, kai jos parduodamos sumažintomis kainomis dėl nurodyto prekės trūkumo (defekto), kurį prekė turėjo iki Pirkėjui priimant prekę, taip pat naudotoms prekėms, turinčiomis nurodytų ar prekės nusidėvėjimo lygį atitinkančių dėl naudojimo atsiradusių trūkumų.

7.4. Jei prekės trūkumas atsiranda per šešis mėnesius nuo jos perdavimo, laikoma, kad prekė turėjo trūkumų ją perduodant.

7.5. Nekokybiškų prekių priėmimo atveju, Pirkėjas naudojasi teise pateikti skundą Pardavėjui, kurio adresas: Thámova 289/13, Praha 8, arba el. paštu: pagalba@bonami.lt., arba telefonu: +37052084458. Skundo formą Pirkėjas gali atsisiųsti iš Pardavėjo svetainės, specialiai tam skirtos skilties Skundai ir Grąžinimai. Jei įmanoma ir tai nesukelia Pirkėjui didelių sunkumų, Pirkėjas yra įpareigotas perduoti grąžinamas nekokybiškas prekes Pardavėjui tiesiogiai pretenzijos pateikimo vietoje arba išsiųsdamas adresu: OMNIVA LT (rūšiavimo centras) - Packeta International ID: 98638055 Perspektyvos g. 32 LT-52104, Kaunas (ex Ateities pl. 45B, Kaunas) Lietuva.

7.6. Visas kitas Šalių teises ir pareigas, susijusias su Pardavėjo atsakomybe už trūkumus, reglamentuoja Pardavėjo skundų nagrinėjimo tvarkos politika.
8. Kitos Šalių teisės ir pareigos
8.1. Pirkėjas, sumokėdamas visą prekės pirkimo kainą, įgyja nuosavybės teisę į prekę.

8.2. Pirkėjui žinoma, kad programinė įranga ir kitos dalys, sudarančios Parduotuvę (įskaitant siūlomų prekių nuotraukas), yra saugomos autorinių teisių. Pirkėjas įsipareigoja nevykdyti jokios veiklos, kuri leistų Pirkėjui ar bet kokioms trečiosioms šalims trukdyti Parduotuvės veiklą ar neteisėtai naudoti programinę įrangą ar kitas Parduotuvę sudarančias dalis.

8.3. Pirkėjas neturi teisės naudoti jokių priemonių, programinės įrangos ar kitų procedūrų, kurios gali turėti neigiamos įtakos Parduotuvės veikimui. Parduotuvė gali būti naudojama tik tiek, kiek tai nepažeidžia kitų Pardavėjo klientų teisių ir atitinka jos specifikaciją.

8.4. Čekijos prekybos inspekcijos institucija, kurios buveinės adresas yra Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, įmonės kodas: 000 20 869, svetainė: http://www.coi.cz, yra kompetentinga ne teismo tvarka priimti sprendimą dėl vartotojų ginčų pagal Pirkimo-pardavimo sutartį.

8.5. Pirkėjui yra žinoma, kad Pardavėjas neatsako už klaidas, atsiradusias dėl trečiųjų šalių įsikišimo į Svetainę arba dėl Svetainės naudojimo, prieštaraujančio jos specifikacijoms.
9. Asmens duomenų apsauga ir pranešimų siuntimas
9.1. Pirkėjo ar bet kurio kito Parduotuvės naudotojo asmens duomenų apsaugą, įskaitant pranešimų siuntimo sąlygas, reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurių dabartinę išsamią versiją galite rasti čia.
10. Slapukų naudojimas
10.1. Svetainėje naudojami slapukai. Jų naudojimo taisyklės ir būdai, kaip juos uždrausti, pateikiami čia.
11. Susirašinėjimas
11.1. Jei nesusitarta kitaip, bet kokia su Pirkimo - pardavimo sutartimi susijusi korespondencija turi būti siunčiama kitai Šaliai raštu, elektroniniu paštu, asmeniškai arba registruotu laišku, naudojantis pašto paslaugų teikėju (kurį pasirenka siuntėjas). Susirašinėjimas su Pirkėju vykdomas jo Vartotojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.
12. Kredito taškai
12.1. „Bonami“ kredito taškai veikia kaip nuolaidos. 1 kreditas = 1 EUR. Kredito taškai nekeičiami į grynuosius pinigus. Jei kredito taškai naudojami įsigyjant prekes, o vėliau per įstatyme nustatytą laikotarpį Pirkimo-pardavimo sutartis nutraukiama, Pirkėjas neturi teisės į kredito taškais sumokėtos sumos grąžinimą.

12.2. Išsamios taisyklės ir apribojimai, susijusiję su kredito taškais, pateikiami kreditų naudojimo taisyklėse.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Jei iš šių Sąlygų ar Pirkimo-pardavimo sutarties kylančiuose santykiuose yra tarptautinis (užsienio) elementas, Šalys susitaria, kad santykius reglamentuoja Čekijos Respublikos įstatymai. Tai nepažeidžia vartotojo teisių, kylančių iš visuotinai privalomų taisyklių. Bet kokie ginčai gali būti sprendžiami ir ne teismo tvarka. Tokiu atveju Pirkėjas gali kreiptis į subjektą, kuris specializuojasi neteisminio ginčų sprendimo srityje, pavyzdžiui, Čekijos prekybos inspekcijos instituciją, arba išspręsti ginčą internetu naudodamasis tam skirta Elektronine ginčų sprendimo (ODR) platforma, esančia https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prieš taikydamas ginčų sprendimą ne teismo tvarka, Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui pasinaudoti „Bonami“ kontaktiniais duomenimis siekiant išspręsti situaciją.

13.2. Jei kuri nors iš Verslo sąlygų nuostatų tampa negaliojančia arba neįgyvendinama, vietoj negaliojančių nuostatų įtraukiama nuostata, kurios prasmė yra kuo artimesnė negaliojančiai nuostatai. Vienos nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas nepažeidžia kitų nuostatų galiojimo. Visi Pirkimo-pardavimo sutarties ar Verslo sąlygų pakeitimai ir papildymai turi būti atliekami tik raštu.

13.3. Pirkimo-pardavimo sutartį, įskaitant Verslo sąlygas, Pardavėjas archyvuoja elektroniniu būdu.

13.4. Pardavėjo kontaktiniai duomenys: BONAMI.CZ, a.s., Thámova 289/13, Praha 8, el. pašto adresas: pagalba@bonami.lt. Daugiau kontaktinės informacijos ieškokite čia.

Praha, 01.08.2021